Privatnost

Zaštita privatnosti naših korisnika prilikom korištenja portala Šarena Laža od iznimnog je značaja za društvo portala.

Ovom obavijesti o zaštiti privatnosti i ličnih podataka informišemo Vas o tome kako prikupljamo i koristimo Vaše lične podatke, te kome ih otkrivamo i kako im možete pristupiti, promijeniti, ukloniti ili preuzeti.

Stoga Vas u nastavku detaljno informišemo o prikupljanju ličnih i anonimnih podataka, te svim relevantnim podacima u vezi sa vašim ličnim podacima.

Koje personalne podatke prikupljamo?

Podaci koje portal Šarena Laža prikuplja i čuva na svojim serverima su samo oni podaci koji su potrebi radi korištenja portala, kao i radi održavanje humanih odnosa između portala i korisnika, te korisnika međusobno.

Određeni podaci mogu se u skladu da odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka i odredbama GDPR-a smatrati ličnima, a takvi su:

  • Ime i prezime
  • E-mail adresa
  • Godina rođenja

Prijava pomoću društvenih mreža

Ukoliko povežete vaš Facebook, Google, ili neki treći račun sa Šarena Laža računom, mi koristimo podatke sa tih računa samo kako bismo kreirali vaš Šarena Laža račun i olakšali pristup samom portalu. Ti podaci su:

  • Ime i prezime
  • E-mail adresa

U bilo kojem trenutku možete da prekinete vezu između profila na postavkama vašeg profila.

Zaštita podataka svih korisnika

Poduzeli smo tehničke i organizacijske mjere, posebno protiv gubitka, manipulacije i neovlaštenog pristupa. Postupak zaštite podataka kontinuirano prilagođavamo tehničkom razvoju.

Posebno značajnim smatramo istaknuti to da se osobni podaci naših korisnika pohranjuju uvijek i isključivo na dobrovoljnoj osnovi. To znači, samo onda kada nam naši korisnici, npr. u okviru registracije izričito ustupe svoje lične podatke. Način ustupanja tih podataka podrazumijeva da svaki korisnik sam, dobrovoljno unese podatke o sebi prilikom registracije, a obim unesenih ličnih podataka ovisi isključivo o korisniku.

Portal Šarena Laža ne vrši obradu podataka korisnika, a svako prikupljanje podataka izvršeno je isključivo uz suglasnost i pristanak naših korisnika i služi isključivo da bi naši korisnici mogli koristiti opcije portala.

Podatke naših korisnika nikada ne šaljemo trećima bez izričite saglasnosti korisnika, osim u zakonom propisanim uvjetima (na zahtjev ovlaštenih državnih organa i sl…)

Na kraju ove obavijesti želimo još jednom istaknuti da svi korisnici podatke unose dobrovoljno, da imaju pravo da ih obrišu sami ili da od nas zatraže da to učinimo i mogu biti sigurni da ne obrađujemo njihove podatke radi postizanja dobiti.

Objave

Kada Vi kao korisnik objavite nešto na portalu Šarena Laža, svjesno prihvaćate odgovornost za sadržaj i da će vaše korisničko ime biti vezano za objavu i javno.

Svjesno prihvaćate da i potvrđujete da u vašoj objavi ne smije biti sadržan nikakav govor mržnje, na bilo kojoj osnovi. Da ne smije sadržati uvrede, provokacije ili bilo koji vid zlostavljanja drugih korisnika ili vlasnika portala.

Kontakt forme

Popunjavanjem bilo koje forme na portalu Šarena Laža, Vi svjesno unosite vaše podatke i odgovorni ste za sadržaj tih formi.

Kolačići (Cookies)

Portal Iskustva koristiti kolačiće isključivo radi poboljšanja korištenja portala. Nikakvi lični podatci se ne čuvaju u kolačićima.

Datum objave 08.02.2022.
Zadnji put izmjenjeno 08.02.2022.

Sva prava pridržana.

Brisanje podataka

Ukoliko želite da vaši podaci budu izbrisani iz sistema Šarena Laža, to možete učiniti na stranici “Moj profil” gdje na dnu stranice klikom na link “Deaktiviraj profil” vaš račun činite neaktivnim. Neaktivni računi i svi podaci sa tih računa će biti permanentno uklonjeni nakon 30 dana.