Panelki od Zupagrafike omogućava čitaocima da sastave prefabrikovani blok iz sovjetskog doba, panel po panel, dok uče o historiji sistema montažnih konstrukcija koji su se obično koristili iza Gvozdene zavjese.

0 reakcije